шопінг.....


шопінг......ПАРИЖ.....
Усі в КІНО!


НОВИЙГОДИННИКОВИЙБУТІК

ПортCity Клуб

Правила Програми «ПортCity Клуб»

Дані Правила визначають умови участі у Програмі «ПортCity Клуб», яка проводиться на території України в мережі ТРЦ «ПортCity»

1. Визначення та загальні правила проекту

1.1. Програма «ПортCity Клуб»  – це дисконтна програма (надалі – «Програма»), що регулює відносини Оператора та клієнта відповідно до умов цих Правил;

1.2. Оператором Дисконтної програми «ПортCity Клуб» є ТОВ «Порт Сіті Груп» (надалі – «Оператор»);

1.3. Учасник Програми - фізична особа, яка бере участь у Дисконтній Програмі відповідно до умов Програми;

1.4. Партнер Програми – юридична особа, яка відповідно до умов Програми надає знижку при здійснені покупки товарів/послуг Учасниками Програми, або яка надає можливість отримати винагороди учасникам Програми відповідно до її умов;

1.5. Дисконтна картка Програмі «ПортCity Клуб»  – пластикова картка з унікальним номером та магнітною смужка , яка надає можливість Учаснику отримувати знижку при придбанні товарів та послуг і Партнерів  Програми . Дисконтна картка Програмі «ПортCity Клуб»  є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором;

1.6. Під поняттям  «Знижка» мається на увазі фіксований відсоток знижки вказаний на звороті картки, що діє при придбанні Товарів в торговій точці Партнера за умови пред’явлення картки.

1.7. Анкета – бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, заповнюючи і підписуючи який фізична особа має можливість стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними умовами Програми;

1.8.  Оператор лишає за собою право виключити будь-якого учасника Програми «ПортCity Клуб» у випадку порушення правил та умов Програми. Оператор лишає за собою право відмовити в участі в Програмі будь-якому потенційному Учаснику на свій розсуд;

1.9. Оператор лишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього.  Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають внаслідок таких змін;

1.10. Кожний Учасник програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну адреси, телефону та інших особистих даних. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти і доставку повідомлень у випадку, якщо власник картки вчасно не повідомив про зміну адреси.

2. Участь у Програмі

2.1. При вступі до Програми кожен Учасник отримує пакет, що містить одну дисконтну картку «ПортCity Клуб, перелік Партнерів Програми з детальним описом обмежень програми якщо вони такі присутні,  та інформацію про загальні правила Проекту;

 2.2. Пакет Учасника Програми можна отримати в торгівельних точках мережі Оператора, на умовах,  визначених Оператором, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися в точках мережі Оператора, з Інтернет-сторінки Програми;

2.4. Картка Учасника є активною з моменту передачі заповненої анкети Учасника уповноваженому представнику Оператора/Партнера

2.5. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

3. Зміст програми:

3.1 При придбанні Клієнтом Товарів чи послуг в торговій точці Партнера ТРЦ «ПортCity» – йому надається Дисконтна картка (далі - ДК) з початковими фіксованими  знижками, розміри яких вказані на звороті картки.

3.2 Фіксована сума  одноразової покупки за умови здійснення якої Клієнт отримує дисконтну картку становить:

- для закладів харчування 500грн.

- для магазинів 800грн.

3.3 ДК надає право її Держателю на подальше використання картки та отримання знижки не лише в торговій точці в якій була здійснена покупка та видано картку, а й в торгових точках партнерах вказаних на звороті картки та в пам’ятці, що додається до картки.

3.4. Знижка не розповсюджується на товари/послуги позначені Партнерами програми як:  акційні, сезонні розпродажі, переоцінені то.що.

3.4.Усі ДК є безстроковими. Обмежити термін дії ДК може виключно Оператор програми.

3.5. ДК можуть Перевидаватись Оператором програми у випадку розширення списку Партнерів програми які надають знижку. У випадку пере випуску карток обміняти стару картку на нову ДК  може БЕЗКОШТОВНО у будь-якій тоговій точці Партнера учасника програми.

3.6. Держатель ДК може отримати знижку при придбанні Товарів в торговій точці Партнера ТРЦ «ПортCity» виключно, за умови пред’явлення ДК.

4. Інші умови

4.1. Особисті дані учасника, які він надає в анкеті, можуть використовуватись Оператором тільки в межах програми та Закону України «Про захист персональних даних» і не можуть бути надані третім особам, без погодження з Учасником;

4.2. Підпис учасника на анкеті, яку він заповнює при отриманні картки, підтверджує те, що Учасник приймає правила і умови Програми та добровільно надає Оператору свої особисті дані, а також надає згоду на їх використання в межах Програми;

4.3. Всі зміни та доповнення до правил та умов Програми офіційно публікуються на сайті www.portcity.com.ua і вступають в силу з моменту публікації;

4.4. У випадку втрати картки учасник повинен терміново повідомити про це Оператора за телефоном +38(0332)278 78 3  (пн. - пт. 09-18)  або електронною поштою info@portcity.com.ua .

4.5. Оператор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не надавати їх третім особам без згоди Учасника;

4.6. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5. Доступ до інформації і її використання

5.1. Клієнт погоджується, а компанія Порт Сіті Груп  гарантує, що Персональні дані та інші анкетні дані Клієнта, а також інформація, що отримуються від Клієнта протягом участі у Програмі (наприклад про зроблені ним покупки) можуть бути використані компанією Порт Сіті Груп  і іншими уповноваженими компанії Порт Сіті Груп  підприємствами та організаціями, у тому числі й за межами України, з метою інформування Клієнта про активності Партнерів програми з використанням різних інструментів реклами та інформування (смс розсилка, e-mail розсилка, поштові повідомлення то що.)  

5.2. Клієнт  визнає, що у разі халатного ставлення Клієнта до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших  даних Клієнта, компанія Порт Сіті Груп   не несе відповідальності за збитки, заподіяні таким доступом.

6. Додаткові умови

6.1. Компанія Порт Сіті Груп   не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Програми.

6.2. Відносин між компанією Порт Сіті Груп  та Клієнтом, що виникають у зв'язку з використанням Сайту та/або Картки, застосовується законодавство України.