шопінг.....


шопінг......ПАРИЖ.....
Усі в КІНО!


НОВИЙГОДИННИКОВИЙБУТІК

Дитячий розважальний центр "Figli Migli"

Розваги

Дитячий ігровий центр «Figli Migli» – це здійснення мрій кожного маленького відвідувача, можливість відпочити батькам та подарувати радість своїй малечі. Тут на Вас чекатимуть казкові герої, костюмовані вистави та ростові ляльки. Величезна площа дитячого комплексу вміщуватиме лабіринти, тематичні ігрові кімнати, атракціони, дитяче кафе, ігрові автомати та багато інших цікавих розваг.

«Figli Migli» - мрії збуваються!

тел. 0 332 78 78 77

Договір публічної оферти

 

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь будь-яким із пунктів цієї оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг (видових, ігрових атракціонів та автоматів, або інших додаткових послуг) та використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, буд.1 (далі по тексту — Ігроленд «Figli-Migli»).

У    випадку прийняття Вами запропонованих послуг користування видовими, ігровими атракціонами та автоматами, або інших додаткових послуг та послуг використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli» вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в тому числі погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються нею) і Вам зрозумілі всі її положення.

 

  1. 1.        Пропозиція (публічна оферта).

1.1. Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово чи постійно проживають, або перебувають на території України, і є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи – підприємця Кузьмінської Ольги Феліксівни (РНОКПП 3637107501), як оператора послуг Ігроленду «Figli-Migli», укласти договір про надання комплексу розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших додаткових послуг, та використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli» на визначених Договором умовах (далі по тексту — «Договір»). Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

 

  1. 2.                Загальні положення.

2.1. Договір про надання комплексу розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших, додаткових послуг та використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli» (далі — «Договір») визначає умови такого використання відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Фізичної особи – підприємця Кузьмінської Ольги Феліксівни (РНОКПП 3637107501)/Ігроленду «Figli-Migli» (далі — «Оператор»), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України (далі — «Користувач», або «Користувачі»), укласти Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших додаткових послуг, та використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli» на викладених нижче умовах.

2.2. Надалі по тексту Договору Оператор та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2.4. Текст Договору та правила відвідування, які є його невід’ємною частиною, (далі — «Правила відвідування Ігроленду «Figli-Migli») завжди розміщені на дошці оголошень в куточку споживача при вході в Ігроленд «Figli-Migli», а також на офіційному сайті Оператора (http://dityacha-planeta.pl.ua/) і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) умов Договору.

 

  1. 3.       Предмет Договору.

3.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Користувачеві за плату в строкове користування комплексом розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, послуг використання обладнання Ігроленду «Figli-Migli» та інших послуг на визначених цим Договором умовах.

 

  1. 4.  Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Прийняттям (акцептом) Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.3. Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Користувачем всіх його умов без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладенню Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.

4.4. Користувач здійснює прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами та/або Правилами відвідування викладеними в загальнодоступному місці Оператора, або на сайті Оператора шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

— оплати Користувачем особисто, або іншою особою послуг Оператора;

— отримання контрольного браслета, який надає право входу та користування атракціонами та іншими послугами Ігроленду «Figli-Migli»;

— безпосереднє користування Користувачем видовими та ігровими атракціонами та автоматами, та отримання інших послуг Ігроленду «Figli-Migli»;

Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому підпункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Ігроленду «Figli-Migli» достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

4.6. Термін акцепту цієї публічної оферти не обмежений.

4.7. У момент здійснення акцепту Договору Користувачу видається чек, що надає право входу і користування атракціонами та іншими послугами Ігроленду «Figli-Migli».

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його прийняття (акцепту), що визначається моментом видачі чеку та діє протягом усього терміну перебування в Ігроленді «Figli-Migli», або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач:

- ознайомився з функціонуванням видових та ігрових атракціонів і автоматів, інших послуг Ігроленду «Figli-Migli» і Правилами відвідування Ігроленду «Figli-Migli», які викладені в тексті цього Договору або в окремому Витягу/Інструкції;

-  визнає безумовну придатність видових та ігрових атракціонів і автоматів, інших послуг Ігроленду «Figli-Migli» та правил поведінки Ігроленду «Figli-Migli» для здійснення дій, описаних у цьому Договорі;

-   приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

 

  1. 5.   Порядок розрахунків.

5.1. Розважальні послуги комплексу видових та ігрових атракціонів і автоматів, додаткові послуги та використання іншого обладнання Ігроленду «Figli-Migli» надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов даного Договору і Тарифів для Користувачів, які вказані на інформаційному стенді та які можні уточнити у працівників Ігроленду «Figli-Migli» (надалі – «Тарифи».

5.2. Право на відвідування Ігроленду «Figli-Migli» надається після оплати послуг на касі при вході та після отримання чеку та/або контрольного браслету. Даний контрольний браслет видається лише в день відвідування Ігроленду «Figli-Migli» та є вхідним квитком на територію Ігроленду, який включає в себе користування всіма атракціонами Ігроленду.

5.3. Користувач несе повну відповідальність за цілісність, ушкодження втрату отриманого чеку, контрольного браслета та зобов’язаний пред’являти його за вимогою персоналу Оператора. Пошкодження застібки або одиничний розрив ремінця не є ушкодженням браслета. У випадку втрати або ушкодження контрольного браслету Користувач зобов’язаний повідомити про це працівників Оператора.

5.4. Кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Ігроленду «Figli-Migli», а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Ігроленду «Figli-Migli». При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування Ігроленду «Figli-Migli» Користувач несе повну відповідальність згідно з даним Договором, Правилами відвідування і чинним законодавством України.

5.5. При відвідуванні Ігроленду «Figli-Migli» організованою групою, до складу якої входять неповнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Ігроленду несе керівник групи. Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Ігроленду несе кожен учасник групи особисто.

 

  1. 6.  Правила та умови перебування на території Ігроленду «Figli-Migli».

6.1. Рішення про тривалість перебування на території Ігроленду «Figli-Migli» кожен Користувач приймає самостійно. Оплата наданих послуг здійснюється в касі Ігроленду «Figli-Migli».

6.2. Початком відвідування Ігроленду «Figli-Migli» вважається отримання чеку. Закінченням відвідування Ігроленду «Figli-Migli» вважається закінчення часу, на який було придбано послугу.

6.3. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей атракціонів та неможливості їх використання, зниження цін на перебування в Ігроленду «Figli-Migli» і/або грошове відшкодування не здійснюється.

6.4. Перебуваючи на території Ігроленду «Figli-Migli», Користувачі зобов’язані самостійно контролювати час свого перебування.

6.5. Оплата за обслуговування здійснюється у розмірі і в терміни, вказані у цьому Договорі та в Тарифах.

6.6. У випадку порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Оператором, сума оплати, здійсненої Користувачем за розважальні послуги видових та ігрових атракціонів і автоматів, інші додаткові послуги та використання іншого обладнання Ігроленду «Figli-Migli», не повертається.

 

  1. 7.         Загальні умови користування послугами Ігроленду «Figli-Migli».

7.1. Користувачі Ігроленду «Figli-Migli» залишають верхній одяг і взуття в шафах. Перебувати дозволено тільки у домашньому взутті або у шкарпетках.

7.2. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувають на території Ігроленду обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При одночасному перебуванні на території Ігроленду «Figli-Migli» максимальної кількості Користувачів, Оператор має право відмовити у відвідуванні Ігроленду всім іншим бажаючим.

7.3. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач зобов’язаний звернутися до працівників Ігроленду «Figli-Migli».

7.4. Батьки або супроводжуючі особи несуть повну відповідальність за перебування дітей на території Ігроленду.

7.5. Ігроленд «Figli-Migli» та його працівники не несуть відповідальності за можливі нещасні випадки з користувачами, за винятком випадків, обумовлених пошкодженням ігрового спорядження або атракціонів.

7.6. Куріння, вживання алкогольних напоїв в приміщеннях Ігроленду «Figli-Migli» заборонено. Також заборонено входити в приміщення Ігроленду в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Працівник Ігроленду «Figli-Migli» має право при виявленні зазначених вище заборонених дій попросити користувача негайно покинути територію Ігроленду.

7.7. Користувач Ігроленду «Figli-Migli» повинен негайно сповістити працівника Ігроленду якщо стався нещасний випадок, користувач отримав пошкодження або виявилась будь-яка інша небезпечна обставина, наприклад, порушення правил Ігроленду, затоплення, пожежа та інше.

7.8. Загублені предмети або речі зберігаються у Ігроленді «Figli-Migli» протягом одного календарного місяця. У разі пошкодження або знищення майна Ігроленду користувачами адміністрація має право вимагати відшкодування шкоди в повному обсязі.

7.9. Ігроленд не несе відповідальності за збитки, пов’язані з пропажею, крадіжкою або пошкодженням особистих речей користувачів, включаючи і цінні речі. Ігроленд не несе відповідальності за цінні речі користувачів, залишені в шафці для зберігання.

7.10. У Ігроленді «Figli-Migli» дозволяється фотографувати. Батьки або відповідальна особа, яка знаходиться з дитиною, дає згоду на фотографування себе і дитини іншими користувачами Ігроленду та розташування фотографій на сайті Ігроленду «Figli-Migli».

7.11. Дії на батутах Ігроленду «Figli-Migli» координує інструктор, який має право обмежувати кількість людей і, в разі необхідності, організовувати рух користувачів.

7.12. Кожен користувач, батьки, або супроводжуюча особа несуть відповідальність за те, щоб пропоновані Ігролендом розваги були придатними і відповідали його фізичним здібностям і стану здоров’я. Користувач в хворому стані не повинен знаходитись на території Ігроленду.

7.13. Діти повинні знаходитись на батуті під наглядом батьків або з особою, що супроводжує дитину у Ігроленді.

7.14. Забороняється заносити та вживати їжу та напої на території батутної арени, штовхатися та проявляти бійцівські здібності по відношенню до інших користувачів.

7.15. На час стрибання забороняється залишати предмети (телефони, ключі, тощо) у кишенях. Предмети можуть пошкодити батут або самого користувача і загубитися в поролоновому басейні.

7.16. Забороняється заходити на батут з гострими предметами, що можуть травмувати інших осіб чи пошкодити батут, з прикрасами (кільця, сережки, пірсинг, ланцюжки, браслети і т.д.), в одязі з металевою фурнітурою, напоями та їжею, включаючи жувальну гумку. Знаходитись в окулярах під час стрибання не рекомендується.

7.17. Забороняється бігати по батутній арені, стрибати відразу кільком особам на одному батуті, перебігати через батут, на якому вже стрибає людина, сидіти та лежати на батутах, стрибати на захисні мати та смикати їх, вилазити та сидіти на похилих матах. На батуті забороняється робити подвійне сальто, за винятком сальто в поролонову яму. Забороняється стрибати через іншу людину.

7.18. Забороняється сидіти та лежати в поролоновій ямі, витягати та розкидати поролонові куби за межі ями.

7.19. Приземлятися в поролоновий басейн дозволено ногами, спиною або животом. У басейн не можна стрибати, поки попередній стрибун не покине басейн. Стрибаючи у поролоновий басейн слід переконатися, що ніхто із стрибаючих не знаходиться там, або не стрибає туди.

7.20. Перед відвідуванням ігрових зон ігроленду дівчаткам з довгим волоссям рекомендується його заплітати.

7.21. Заборонено кидати чи штовхати елементи каруселі «Пальма» в напрямок іншої людини.

7.22. Заборонено кататися на атракціоні «Пальма» стоячи.

7.23. Заборонено сидіти на майданчику під час експлуатації каруселі, штовхатись та заважати людині, яка перебуває на ній.

7.24. У разі недотримання правил внутрішнього розпорядку Ігроленду «Figli-Migli» або з інших причин адміністратор пропонує користувачу, що порушує правила, негайно покинути Ігроленд.

7.25. Оператор залишає за собою право вживати відповідних заходів щодо Користувачів, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо користувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Ігроленду «Figli-Migli».

7.26. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Ігроленду «Figli-Migli». Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.

7.27. На територію зони Ігроленду (за межі шаф для одягу) Користувачам забороняється проносити габаритні пакети і сумки.

           7.28. Забороняється відвідувати Ігроленд «Figli-Migli» особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни, а також при наявності медичних пов’язок і лейкопластирів. Користувачі Ігроленду, що порушили даний пункт цього Договору, несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю інших Користувачів, та спричинені в наслідок цього збитки.

7.29. Забороняється приносити на територію Ігроленду «Figli-Migli» вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах. Користувачам також забороняється проносити в ігрову зону Ігроленду будь-які вироби зі скла, у тому числі посуд.

7.30. Забороняється приходити на територію Ігроленду «Figli-Migli» з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якими іншими живими істотами тваринного світу.

7.31. На території Ігроленду «Figli-Migli» категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

7.32. Забороняється знаходитися на дитячій механічній каруселі в одязі та взутті з гострими та твердими елементами.

7.33. Забороняється катання на дитячій механічній каруселі стоячи, сидячи на ногах, вниз головою.

7.34. Забороняється  знаходитися по периметру дитячої механічної каруселі на відстані 50 см для уникнення травм.

7.35. Кількість дітей на дитячій механічній каруселі не повинна перевищувати 6 (шість) дітей.

7.36. Діти на дитячій механічній каруселі можуть знаходитися виключно під наглядом батьків або інших супроводжуючих осіб, які несуть повну відповідальність за дітей.

7.37. В лабіринт допускаються діти, які не мають проблем зі здоров’ям (наприклад хронічних захворювань, які можуть призвести до отримання травм та інфекційних захворювань, якими є ризик інфікуватися іншим дітям).

7.38. Одночасно в лабіринті може знаходитися не більше 40 (сорока) дітей віком від 3 (трьох) до 8 (восьми) років та зростом не більше 120 см.

7.39. Знаходитися в лабіринті потрібно без верхнього одягу, зі змінним взуттям або у шкарпетках, при цьому одяг дитини повинен закривати руки та ноги.

7.40. На одній площі лабіринту (підлога, пластикові труби, труби з репсу) одночасно може знаходитися не більше 2 (двох) дітей.

7.41. Одночасно на батуті може знаходитися не більше однієї дитини.

7.42. Для уникнення зіткнень, використання пластикових гірок лабіринту можливе з інтервалом не менше 3 (трьох) секунд.

7.43. Спуск з гірки лабіринту дозволяється по одній дитині без зайвих предметів (м’ячів, валиків і т.д.)

7.44. Підйом по гірці лабіринту суворо заборонений.

7.45. Підвісні елементи лабіринту слугують для створення перешкод при проході. Повзання по підвісним елементам суворо заборонено.

7.46. Забороняється чіплятися за сітку лабіринту.

7.47. Не дозволяється кидатися кульками один в одного в сухому басейні лабіринту.

7.48. Забороняється стрибати на пластиковій гірці лабіринту.

7.49. У випадку необхідності працівники закладу мають право звернутися супроводжуючих осіб з вимогою покинути заклад у разі  порушення дитиною правил поведінки, чим вона спричиняє незручності, наносить шкоду, перешкоджає відпочинку іншим відвідувачам.

7.50. Поролонову яму лабіринту дозволяється використовувати лише при наявності в ній достатньої кількості кубиків або інших поролонових іграшок. У випадку відсутності кубиків або інших поролонових іграшок – використовувати Поролонову яму лабіринту категорично забороняється.

7.51. Підйом по гірці лабіринту суворо забороняється.

7.52. Забороняється стрибати на поверхні гірки лабіринту.

7.53. Використання стіни скеледрому  можливе лише за виконання наступних умов:

- підйом по зачепам стіни скеледрому здійснюється по одній людині без зайвих предметів (м’ячів, валиків і т.д.);

- стрибки зі стіни скеледрому в поролонову яму суворо заборонені;

- забороняється підйом по зачепам стіни скеледрому, якщо в поролоновій ямі справа-зліва на відстані витягнутої руки (50 см) знаходиться інша дитина або безпосередньо під дитиною, яка підіймається знаходиться інша.

 

  1. 8.     Користування гардеробом.

8.1. Перед відвідування Ігроленду «Figli-Migli», Користувач може покласти речі в шафи.

8.2. Користувачі не повинні залишати в речах, покладених у шафу, гроші або інші цінні речі. Оператор не несе відповідальності за втрату грошей або інших цінних речей Користувачів.

8.4. Оператор не несе відповідальності за речі, які не були забрані Користувачами з шафи до закінчення поточного робочого дня Ігроленду.

 

9. Відвідування Ігроленду «Figli-Migli» неповнолітними особами.

9.1. На території Ігроленду «Figli-Migli» Дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, оскільки Дорослі несуть за них повну відповідальність.

9.2. Діти віком до 14 (чотирнадцяти) років зобов’язані відвідувати Ігроленд лише у супроводі Дорослих.

9.3. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або Дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Ігроленду.

            9.4. Дітям забороняється перебувати без супроводу дорослих на атракціонах Ігроленду «Figli-Migli».

9.5. Перебування Дорослих на території дитячої ігрової зони Ігроленду «Figli-Migli» можливе лише у випадку супроводу дітей.

 

10. Права і обов’язки Оператора

10.1. Оператор зобов’язаний:

10.1.1. До початку користування конкретним видовим чи ігровим атракціоном розмістити біля кожного атракціону Правила/інструкцію, або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил поведінки на конкретному видовому чи ігровому атракціоні та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.

10.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідною інструкцією, або пройшов інструктаж згідно п.10.1.1, право користування комплексом розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, додатковими послугами, та використання іншого обладнання Ігроленду «Figli-Migli», як таких, що цілком відповідають технічним характеристикам, необхідним для його експлуатації протягом оплаченого часу.

10.1.3. У процесі використання Користувачами комплексу розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнанням Ігроленду «Figli-Migli», силами свого персоналу Оператор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами правил користування послугами та іншим обладнанням.

10.2. Права Оператора

10.2.1. Оператор має право не допускати до користування послугою (послугами), або припиняти надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, або і без пояснення причин відмовлення в наданні послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності користуватися обладнанням Ігроленду «Figli-Migli», або дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Ігроленду.

10.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання послуги такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Ігроленду «Figli-Migli».

10.2.2.1. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи.

10.2.3. Оператор надає послуги з комплексу розважальних послуг видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших додаткових послуг та використання іншого обладнання Ігроленду «Figli-Migli», тільки після здійснення Користувачем повної оплати послуг Оператора відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).

10.2.4.  Вносити  в односторонньому  порядку  зміни  в цей  Договір з їх публікацією на сайті Оператора.

10.2.5. Не розглядати скарг Користувачів і не повертати кошти за користування розважальними послугами видових, ігрових атракціонів та автоматів, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Ігроленду «Figli-Migli» у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов’язань вже під час знаходження на території Ігроленду «Figli-Migli».

11. Права і обов’язки Користувача

11.1. Користувач зобов’язаний:

11.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування послугами.

11.1.2. Здійснити оплату послуг та отримати контрольний браслет у порядку передбаченим розділом 5 цього Договору.

11.1.3. Перед початком користування конкретним видом видових чи ігрових атракціонів, іншою конкретною послугою, або іншим обладнанням Ігроленду «Figli-Migli» уважно ознайомитись з Правилами, або на окреме прохання Користувача, прослухати інструктаж і, у випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні атракціонами, або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику Оператора і одержати на них відповіді. І тільки після цього розпочати користуватись відповідним атракціоном або обладнанням.

11.1.4. При користуванні атракціонами або іншим обладнанням Ігроленду «Figli-Migli» виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування Ігроленду.

11.2. Користувач має право:

11.2.1. Користуватись усіма послугами Ігроленду «Figli-Migli», згідно умов даного Договору.

11.2.2. Здійснювати оплату послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у іншій спосіб, що передбачений чинним законодавством України

 

12. Зміна і розірвання Договору

12.1. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, у разі свідомого порушення Користувачем умов цього Договору.

12.2. Договір може бути розірвано:

12.2.1. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, у разі свідомого порушення Користувачем умов цього Договору.

12.2.2. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених, але не використаних Користувачем коштів, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Ігроленду «Figli-Migli» особою.

12.2.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

13. Вирішення суперечок

13.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача з доданням чеку про сплату наданої Оператором послуги.

13.2. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, кожна із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Оператора.

 

14. Відповідальність за порушення Договору публічної оферти.

14.1. Оператор (працівники Ігроленду «Figli-Migli») має право відмовити у користуванні послугами Ігроленду особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів Ігроленду «Figli-Migli».

14.2. У випадку втрати або ушкодження майна Ігроленду «Figli-Migli» вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

14.3. Оператор Ігроленду «Figli-Migli» не приймає на зберігання особисті речі Користувачів, а лише надає Користувачам у тимчасове користування персональні шафки. Оператор Ігроленду «Figli-Migli» не несе відповідальності за залишені і/або втрачені (загублені) на території Ігроленду, документи, мобільні телефони, коштовності, ювелірні прикраси та інші особисті речі Користувачів.

14.4. Недотримання Правил відвідування Ігроленду «Figli-Migli», викладених у цьому Договорі, або спроба перешкодити іншим Користувачам їх виконувати та користуватися послугами Ігроленду згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно покинути територію Ігроленду, або здійснити примусове виведення Користувача з Ігроленду, у разі його незгоди добровільно покинути територію Ігроленду.

14.5. Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Ігроленду. Користувач який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду Ігроленду «Figli-Migli» та/або третім особам, у тому числі і не отриману вигоду та моральну шкоду.

14.6. При порушенні Користувачем умов цього Договору і вимушеному виведенні його з території Ігроленду «Figli-Migli», грошове відшкодування за невикористаний час не здійснюється.

14.7. Оператор Ігроленду «Figli-Migli» не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість Користувача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов цього Договору Користувачем та/або третіми особами.

 

15. Інші положення

15.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

15.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

15.3. Оператор за цим Договором є: Фізична особа – підприємець Кузьмінська Ольга Феліксівна (РНОКПП 3637107501)

15.4. Юридична адреса Оператора: 43000, м. Луцьк, вул. Федорова, 5/76.

 

 

                ФО-П Кузьмінська О.Ф.                       


www.familycity.com.ua

Час роботи:
10:00-22:00
Телефон:
0673345087
Показати на карті
-